Definicja podatku – odzyskanie podatku zza granicy

0

Sfinansowanie podatków podlegają osoby fizyczne i prawne. Obowiązek podatkowy spoczywa na obywatelu, który uzyskuje dochód. Każda osoba musi się rozliczać indywidualnie, wspólne opodatkowanie dotyczy jedynie współmałżonków. Obowiązek opłaty prywatnego podatku spoczywa na osobach, które wykonują pracę i zostają w jakimkolwiek stosunku pracy, niemniej jednak za granicą istnieje opcja zwrotu – księgowość holandia. Też osoby, które prowadzą własną aktywność gospodarczą podlegają obowiązkowi fiskalnemu.

Każdy podatnik musi najpóźniej do 30 kwietnia dodatkowego roku podatkowego złożyć swoje zeznanie. Następuje ono w formie formularza PIT 36, 36L, 37, 38 lub ewentualnie 39 w zależności od typu osiągniętych dochodów.

Posiadanie nieruchomości i jej sprzedaż także łączy się z przymusem takich opłat. Nie wyłącznie osoby fizyczne muszą finansować składki, proceder ten dotyczy też osób prawnych. W ich skład wchodzą: jednostki ustawodawcze, grupy kapitałowe oraz spółki. Osoby prawne powinny złożyć zeznanie podatkowe CIT 7 i z ustaloną wielkością dochodu za dany rok.