Przekazywanie złej oraz ciężkiej wiadomości – wypróbuj, co doradza psycholog

Rodzina która boryka się z problemami alkoholowymi inaczej nazywana jest rodziną patologiczną. W takiej rodzinie wszystkie podstawowe funkcje rodzicielskie zostają naruszone, oraz zaburzeniu ulegają tutaj procesy socjalizujące. Dzieci, które wychowują się w rodzinach z problemem alkoholowym spotykają się z rozmaitego rodzaju przemocą. Prócz przemocy takiej dosłownej, inaczej fizycznej czy seksualnej, spotyka ich przemoc słowna. Czyli rodzice krytykują, oszukują, niesprawiedliwie traktują. Takie dzieci jak najprędzej trzeba objąć pomocą psychologiczną. Pomoc psychologiczna proponowana przez terapia indywidualna radom jest tutaj bardzo istotna, by zagwarantować tym dzieciom przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, jak też nakierować, jak należy w przeróżnych sytuacjach postępować.

Na czym polega pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem? Przede wszystkim ma wspomagać ich w poprawniejszym radzeniu sobie z sytuacją życiową w jakiej się znajdują. Należy wiedzieć, iż nie zawsze pomoc ta przyniesie zauważalne efekty. Będzie to miało tylko oraz wyłącznie w owym czasie sens, kiedy tak właściwie dziecko wytworzy klimat bezpieczeństwa oraz zaufa osobie, jaka pragnie jej pomóc a w związku z tym psychoterapeucie. Każde dziecko, jakie boryka się z pewnymi komplikacjami, czy również wychowuje się w rodzinach patologicznych przydatna jest pomoc.

Jeśli gra toczy się o dzieci alkoholików, to pomoc psychologiczna, w tej kwestii powinna być nakierowana zwłaszcza na pozbyciu się poczucia winy, wstydu, osamotnienia, odprężenie poczucia krzywdy, zdobyciu wiary że w życiu sobie poradzi. Pomóc dziecku będziemy mogli tylko i wyłącznie wtenczas kiedy nabierze ono do nas zaufania, i będzie pragnęło z nami rozmawiać. Dzieci, jakich spotyka przemoc niezwykle niejednokrotnie zamykają się w sobie oraz nie pragną nic mówi. Tworzą swój własny świat, do którego nie dopuszczają nikogo obcego, nawet jeśli jest to figura, jaka chce mu pomóc.

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY
1 komentarz
Dodaj komentarz
Możesz także polubić